Home Interessant Kalender Uitslagen Reglementen Formulieren Promotie
 

Let op: de datum voor de laatste Afdelingsvergadering van Afdeling 07 is gewijzigd!

Beste mensen.
Mede op verzoek van het bestuur van de NJBB hebben wij helaas de datum van onze allerlaatste afdelingsvergadering moeten wijzigen.

De nieuwe datum is nu geworden:

Woensdagavond 2 november 2016, weer bij LMI.
De aanvangstijd is ongewijzigd: 20.00 uur.

Het is echt de allerlaatste bijeenkomst.
Komt allen.
De stukken worden tijdig aan de secretarissen toegestuurd.

Aan het eind van het jaar willen wij, als bestuur, op een feestelijke locatie een evenement organiseren voor vertegenwoordigers van alle aangesloten verenigingen, en andere officials.
Meer informatie volgt.

Belangrijke data:

2016: 

De voorjaarsvergadering (Afdelingsraad) van Afdeling 07 is gehouden op woensdagavond 20 april 2016 bij LMI, Zuid Scharwoude.

De eerste Bondsraad van 2016, werd gehouden op zaterdag 28 mei 2016 in Nieuwegein.

De allerlaatste najaarsvergadering van Afdeling 07 wordt dit jaar gehouden op woensdagavond 2 november 2016 bij LMI, Zuid Scharwoude. Aanvang avond 20.00 uur.
Dit is echt de laatste Afdelingsraad van Afdeling 07. Komt allen en zwaai het bestuur uit!

De laatste Bondsraad van 2016, wordt gehouden op zaterdag 26 november 2016 in Nieuwegein. Aaanvang 10.30 uur.

2017: 

Op 1 januari 2017 is er even een triest moment, maar ook momenten van nieuwe uitdagingen en kansen. Afdeling 07 is opgehouden te bestaan. Vanaf deze datum zal deze website op 'zwart' gaan.
De oude Afdeling 07 heeft al zijn relevante spullen overgedragen aan het nieuwe district, met een nieuwe pagina op de website van de NJBB.

2015:
Op zondag 22 maart werd het Triplettenkamioenschappen Wintercompetitie 2015, Zone-B gespeeld bij Ça Roule in Heerhugowaard. Uitslagen en foto's zijn hier te vinden.

De voorjaarsvergadering (Afdelingsraad) van Afdeling 07 werd dit jaar gehouden op woensdagavond 29 april 2015 bij LMI, Zuid Scharwoude. Het was een drukbezochte bijeenkomst. Er werden vele vragen beantwoord.

De eerste Bondsraad van 2015, werd gehouden op zaterdag 30 mei 2015 in Nieuwegein.
De NJBB gaat een nieuwe koers varen. De afdelingen gaan verdwijnen en we krijgen er districten voor in de plaats.
Per 31 december 2016 houdt Afdeling 07 op te bestaan.

De najaarsvergadering van Afdeling 07 werd gehouden op woensdagavond 14 oktober 2015 bij LMI, Zuid Scharwoude.

De laatste Bondsraad van 2015, werd gehouden op zaterdag 31 oktober 2015 in Nieuwegein.

Afdeling 07
Nederland verdeeld in Afdelingen. Opgave NJBB.
Afdeling 07

Afdeling 07


De NJBB is opgericht in 1972. Petanque (Jeu de Boules) maakte van meet af aan een snelle groei door in Nederland. Om aan die groei tegemoet te komen zijn een aantal afdelingen opgericht. Afdeling 07 (Noordwest-Nederland) is opgericht in 1987 en beslaat het gedeelte van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Deze afdeling behartigt het wel en wee van 25 aangesloten verenigingen, met een totaal van meer dan 1.700 leden.

Petanque een recreatief spel; een uitdagende sport.
Petanque als wedstrijdsport laat zich het best beoefenen in clubverband, bij één van de 220 bij de NJBB (Nederlandse Jeu de Boules Bond) aangesloten verenigingen.

Nieuw logo.
Vanaf september 2015 heeft de bond een nieuwe en moderne uitstraling gecreëerd, inclusief een nieuwe huisstijl en een modern logo.

Jeu de Boules en Afdeling 07, een goed gevoel!

Noord Holland

Noord Holland


Noord-Holland heeft een gevarieerd landschap, grote bos- , natuur - en recreatiegebieden, meren, cultuurhistorie en attracties. Het landschap is niet alleen de omgeving waarin we wonen, werken, recreëren, Jeu de Boules spelen, ons verplaatsen, en leven. Leven bestaat niet uit werken alleen, ontspanning hoort er ook bij. Dan zit u in Noord-Holland goed. Met grote trekkers als Amsterdam, Texel, de badplaatsen langs de Noordzeekust, en meer dan 25 Jeu de Boules Verenigingen, is Noord-Holland geliefd onder bewoners en toeristen.
Naast een ruim aanbod aan culturele en toeristische voorzieningen, biedt de provincie ook genoeg andere mogelijkheden om er eens lekker op uit te trekken, en topsport te bedrijven bij een van de vele Jeu de Boules verenigingen van Afdeling 07 in Noord Holland.

Afdeling 07 van de NJBB beslaat het gebied van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal, inclusief het eiland Texel.